Loading...
Om företaget2018-11-27T16:16:07+01:00

Thor Byggnadsvård AB

Kontakta oss

Företaget startades under hösten 2008

Företaget har fyra verksamhetsgrenar:

  • Hantverkstjänster  inom byggnadsvård
  • Rådgivning inom byggnadsvård
  • Försäljning av reservdelar och tillbehör till gamla hus
  • Rådgivning om skogsvård

Våra tjänster grundar sig på lång erfarenhet av underhåll och reparationer av gamla trähus. Vi står för god kvalitet på både arbete, rådgivning, färger och annat som säljs, servicen är personlig och våra kunder får möjlighet att testa produkter på plats.

För oss är kundens önskemål och idéer utgångspunkt för diskussioner om möjliga lösningar på de byggnadsvårdsproblem man ställts inför. Dessa önskemål vägs mot vår erfarenhet och kunskap när vi diskuterar fram möjliga lösningar. Vi arbetar gärna tillsammans med kunderna i projekten, för att på så vis överföra kunskaper och erfarenheter.

Vår verksamhet präglas av kretsloppstänkande, med användande av traditionella och miljövänliga material. De färger som vi använder och säljer är utan lösningsmedel. Gammalt byggnadsmaterial återanvänds om det går eller tas till vara för senare användning. Byggnadsdetaljer som fönster, dörrar, knutar och vindskivor behålls och renoveras så långt det går. Även de råd vi ger kunden ska leda mot ett mer hållbart sätt att ta hand om sitt hus.

Vad gäller byggnadsvård utför vi till exempel takomläggningar, fönsterrenoveringar, in- och utvändiga ombyggnader, golvläggning och målning. Du  kan också få hjälp med traditionella staket och flyttning av mindre hus.

Många arbeten behöver fler än en snickare, och därför samarbetar jag med andra företag i Nätverket Byggnadsvård Öst. Du kan läsa mer om nätverket och vilka som är medlemmar där, på http://www.byggnadsvardost.se

Företaget tar gärna emot praktikanter som vill ägna sig åt att ta hand om gamla hus.

Entreprenören  Bo Thor

Inga projekt är för stort eller för litet. Vi ser till att ni får de resultat ni söker!

Bo Thor
Bo ThorVD