Loading...
Om företaget2021-03-25T20:19:28+01:00

Thor Byggnadsvård AB

Kontakta oss

Företaget startades under hösten 2008

Företaget har två verksamhetsgrenar:

  • Rådgivning och handledning inom byggnadsvård
  • Rådgivning om skogsvård

Våra tjänster grundar sig på lång erfarenhet av underhåll och reparationer av gamla trähus. Vi står för god kvalitet på både arbete, rådgivning, färger och annat som rekommenderas, och servicen är personlig.

För oss är kundens önskemål och idéer utgångspunkt för diskussioner om möjliga lösningar på de byggnadsvårdsproblem man ställts inför. Dessa önskemål vägs mot vår erfarenhet och kunskap när vi diskuterar fram möjliga lösningar. Vi arbetar gärna tillsammans med kunderna i projekten, för att på så vis överföra kunskaper och erfarenheter.

Vår verksamhet präglas av kretsloppstänkande, med användande av traditionella och miljövänliga material. De färger som vi rekommenderar är utan lösningsmedel. Gammalt byggnadsmaterial återanvänds om det går eller tas till vara för senare användning. Byggnadsdetaljer som fönster, dörrar, knutar och vindskivor behålls och renoveras så långt det går. Även de råd vi ger kunden ska leda mot ett mer hållbart sätt att ta hand om sitt hus.

Många arbeten behöver fler än en hantverkare, och därför förmedlar vi kontakt med andra företag i Nätverket Byggnadsvård Öst. Du kan läsa mer om nätverket och vilka som är medlemmar där på http://www.byggnadsvardost.se.

Entreprenören  Bo Thor

Inget projekt är för stort eller för litet. Vi ser till att ni får de resultat ni söker!

Bo Thor
Bo ThorVD