Loading...
Rådgivning & Handledning2023-08-18T12:28:43+01:00

Har du ett projekt du behöver hjälp med?

Kontakta oss

En bra början kan vara ett rådgivningsbesök där vi tillsammans går igenom vad som behöver göras. Du får en skriftlig rapport efter besöket, med förslag till åtgärder, materialval etc. Denna rådgivning kostar 2500 kr + moms. Kostnaden för resan tillkommer.

Vi har goda kontakter med snickare, murare, elinstallatörer, plåtslagare och andra hantverkare som kan medverka i projekten när det behövs. Genom nätverken Byggnadsvård Öst och Byggnadsvårdsföretagen har vi möjlighet att förmedla kontakter över hela landet.

Vill du ha mer handgripliga råd under projektets gång så kan jag ge konkret stöd mer i detalj.

Är du skogsägare eller arbetar med skogsskötsel? Bo Thor har mer än 30 års erfarenhet från Skogsstyrelsen som skogskonsulent och rådgivare, både inom landet och internationellt. Hör gärna av dig om du vill diskutera skogsvård och andra skogliga frågor.